Hand- und Fingerverletzungen

Vücuttan tamamen ayrılan el ve parmak gibi uzuvların mikrocerrahi müdahale ile yerine dikilmesine replantasyon denir. El bileği kopmalarında, major ve minör olmak üzere replantasyon iki bölüme ayrılır. Eğer söz konusu kopma, el bilek seviyesinin üzerinden ise bu tür vakalara major replantasyon, bilek seviyesinin altından ise minör replantasyon adı verilir.

El ve parmak kopmalarında ilk kritik süreç, yaralanan kişinin sağlık durumunun kontrol edilmesi ve kopan parçanın yaşatılmasıdır. Olayın şokuna göre kişide tansiyon düşüklüğü ve bayılma gibi etkiler görülebilirken, ayrıca kopmaya bağlı olarak kanama da tehlikeli boyutlarda yaşanabilir. Kanama durdurulup hastanın kendine gelmesi sağlanırken, kopan parçanın temiz bir bez ile sarılması ve poşetlenmesi gerekir. Eğer parça kirli ise, temiz olduğundan emin olunan bir su ile yıkanmalıdır. Asla dezenfektan madde kullanılmamalıdır.

El ve parmak kopmalarında bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da kopan parçanın bir buz ile doğrudan temas ettirilmemesidir. Zira donma etkisi, dokuların ölmesine neden olabilir. Kopan parça da buz da ayrı ayrı poşetlenmeli ve üçüncü bir poşetin içinde bir arada tutulmalıdır. Doğru şekilde saklanıp taşınması halinde el ve parmak kopmalarında kopan parça 12 saat kadar canlılığını korur.

Vakanın kopma şekli ve durumuna göre el ve parmak kopmalarında başarı oranı farklılık gösterir. Günümüzde büyük oranda başarı yakalanan bu operasyonlarda, motor ve duyu fonksiyonlarının, eklem hareketlerinin %60 ila 80 arasında kazanılması başarı olarak nitelendirilir…