Armpit dissection

Memeye bağlı olsun ya da olmasın koltuk altındaki lenf bezi şişmeleri her zaman ciddi bir hastalığı işaret etmese de, bazı koltuk altı lenf bezi şişmeleri, cilt kanseri anlamına gelebilir. Bu noktada lenf bezlerinde büyüme ve yayılma oranları hastalıkta belirleyici işaretler olarak öne çıkar.

Cilt kanseri tanısı konmuş hastalarda, büyüdüğü için ele gelen koltuk altı lenf bezlerinde %50, ele gelmeyen lenf bezlerinde ise %20 civarı yayılma belirlenir. Hayati riskler taşıyan bu tür vakalarda, cilt kanseri ameliyatı ile tedavi süreci başlar. Operasyonda koltuk altı diseksiyonu, yani koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması ile hastalığın yayılma yollarından biri kontrol altına alınmış olur.

Koltuk altı diseksiyonu ile koltuk altı lenf bezlerin alınan kişiler, ameliyat sonrasında travmalara ve enfeksiyonlara karşı belli bir seviyeye kadar bağışıklığı zayıflar. Dolayısıyla operasyonun akabinde koltuk altı diseksiyonu uygulanan kol, yaralanmalardan ve mikrobik ortamlardan korunmalı, söz konusu koldan iğne olunmamalı, serum takılmamalı ve o taraf ile yüksek ağırlıklar taşınmamalıdır.

Koltuk altı diseksiyonu uygulanan bazı hastalarda, söz konusu kolda lenfödem adı verilen şişmeler görülebilir. Ayrıca nadiren de olsa kolda ve omuzda geçici ya da kalıcı hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda konusunda uzman bir hekime başvurulmalı ve hastanın tıbbi profiline göre uygun bir tedavi yöntemi ya da egzersiz uygulanmalıdır.