Reparatur von Verbrennungen und Folgeschäden

Bir kaza ya da uygulama neticesinde meydana gelebilen yanıklar, özellikle yüz ve eller gibi günlük hayatta gözüken bölgelerde iz şeklinde kalabilir. Benzer şekilde, bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev ve doku bozuklukları olan sekeller de, deformasyon biçiminde ortaya çıkabilir. Yanık ve sekellerin onarılması ile söz konusu iz, işlev kaybı ve deformasyonları vakaya göre en aza indirebilmek ve hatta tamamen ortadan kaldırabilmek mümkündür.

Yanık vakaları 3 seviye altında toplanır. Birinci derece yanıklar, yalnızca derinin en dış tabakasını etkiler. Bu tür yanıklarda kişi, söz konusu bölgede şiddetli acı ya da ağrı hissedebilir. İkinci derece yanıklar, derinin bir alt tabakasına ulaşır. Bu tür yanıklarda söz konusu bölge şişebilir, acı ve ağrı ise yüzeyele yanıklara göre dahaz azdır. Üçüncü derece yanıklar ise üstteki tabakaları yok ederek cildin yağ tabakasına kadar ulaşır. Bu tür yanıklar kaslar ve tendonlara zarar verebildiği gibi kemiklerde de hasar oluşmasına neden olabilir. Ağrı hissi oluşmaz. Yanığın vücutta kapladığı yüzey alana göre hayatı tehdit edici olabilir. Elektrik yanıkları ise yüzey alanından bağımsız hayati tehlike yaratabilir.

Yanık ve sekellerin onarılma süreci hasarlı bölgenin durumuna göre farklılık gösterir. Gerektiği durumlarda doku nakli ya da doku kaydırma uygulamaları da tedavi yöntemleri olarak değerlendirilir. Yanık ve sekellerin onarılmasında kimyasal ya da radyasyon sebepli yanıklar, iyileşme sürecini doğrudan etkilediği gibi ilgili bölgede iz kalıp kalmayacağını da belirler. Yanık ve sekellerin onarılmasında konusunda uzman doktorların yönlendirmeleri kritik önem taşır.