Meme Onarımı

Meme kanseri nedeniyle memenin alındıktan sonra yerine yenisinin yapılması ‘meme onarımı’ na tıp dilinde “meme rekonstrüksiyonu” denir. Bu hastalara yeni meme oluşturmak günümüzde artık daha sık uygulanmaktadır. Gelişen cerrahi teknik ve seçenekler sayesinde artık diğer veya eski memeye benzer rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür. Erken evrede veya koruyucu olarak yapılan meme çıkartılmasını (mastektomi) takiben anında (eş zamanlı) rekonstrüksiyon yapılabilir. İki ameliyatın aynı seansta yapılması hastanın tek seansta komple tedavisini sağlar. Bu aynı zamanda alınan meme dokusunun yeri boş kalmayacağından dolayı psikolojik olarak da hastaya destek olur. Yapılan çalışmalar memenin alınmasını takiben aynı seansta yapılan onarımların hastalarda daha az depresyona sebep olduğunu göstermiştir. Eş zamanlı meme onarımının tıbbi veya başka gerekçelerle yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda gecikmeli onarım seçenekleri de mevcuttur.

Mastektomi sonrasında yeni memenin nasıl ve hangi teknik ile yapılacağına plastik cerrah ve hasta birlikte vereceği karar ile beraber hastanın tedavisini yapan genel cerrahi uzmanının da görüşü alınır, ayrıca onarımda hastalığın evresi de belirleyicidir. Onarım için hastanın kendi göbek alt kısmı, sırt kası, kalça, bel veya uyluk bölgesinden alınan dokular kullanılabilmektedir. Ayrıca uygun hastalarda silikon protez veya doku genişletici yerleştirilerek onarım yapılabilmektedir. Hastanın aşırı kilolu olması, sigara içiciliği, yüksek tansiyonu ve diğer genel sağlık durumu bozan durumlar yapılacak ameliyatlar için engel oluşturabilir veya tedavinin ertelenmesini gerektirebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *