Tissue Transplants

Vücudun bütünlüğüne zarar veren ve fonksiyon kaybı yaratan doku kayıplarında, vücudun başka bir bölgesinden doku transfer edilir. Bu dokuların yaşayabilmesi için mikro cerrahi yöntemi ile dokuların damarları ve gerektiğinde sinirlerin birleştirilmesi sağlanır.

Doku naklinde kişi hem alıcı hem vericiyse, bu uygulamaya otogreft denir. Aynı vücut içinde dokunun farklı bir bölgeye uygulanması anlamına gelen bu operasyon, bazı durumlarda dokuyu ayrıca tedavi etmek ya da hastayı o doku olmadan tedavi etmek için tercih edilir. Akabinde söz konusu doku yeniden hastaya eklenir.

Aynı türden iki birey arasında gerçekleştirilen doku nakline ise allogreft denir. Kaynak olarak canlı vücut ya da kadavranın kullanılabildiği allogreft, doku nakillerinin büyük çoğunluğunu oluşturur. El, kornea, deri nakli, otogreft yüz grefti, nadir olarak yüz nakli, kemik, kemik iliği, kan nakli, kan damarları, kalp kapakçığı ve pankreas adacık hücreleri gibi pek çok dokunun nakli mümkündür.

Tıbbi profili uygun ise herkes doku ya da organ bağışçısı olarak pek çok hayatı kurtarabilir. Aynı şekilde beyin ölümü gerçekleşen kişiler de doku ve organlarını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilir. Dokular organlardan çok daha uzun süre geri kazanılabilir. Kalp atışının kesilmesinden sonraki 24 saat içinde dokular yeniden kullanıma hazır hale getirilebilir. Ayrıca kornealar dışında pek çok doku, 5 yıl kadar süreyle korunarak, yeniden kullanım için saklanabilir…