Ear Aesthetics

Halk arasında kepçe kulak olarak tanımlanan kulak yapısı, tıbbi açıdan hiçbir sorun yaratmasa da estetik anlamda kişinin rahatsız hissetmesine ve buna bağlı olarak öz güven eksikliğine yol açabilir. Tamamen doğumsal bir durum olan kepçe kulak problemini, kulak estetiği uygulamaları ile kolayca gidermek mümkündür.

Kulaklar ile ilgili bir diğer estetik problem de gereğinden fazla büyük ya da küçük kulaklardır. Ayrıca kıkırdak biçimi sorunlu olan kulaklar da yine estetik anlamda kusur yaratır. Bir yaralanma sonrası kulakta yaşanan şekil bozuklukları da yine kulak estetiği uygulamalarının konusudur. Vakaya göre yapılacak işlemin farklılaştığı kulak estetiği operasyonlarında, işlemin zorluğu ve kişinin tıbbi geçmişine bağlı olarak genel ya da lokal anestezi tercih edilir.

Erken yaşta yapılan kulak estetiği operasyonu, ilgili kişinin psikolojik profili için büyük önem taşır. 5- 6 yaşına kadar kulak gelişimi %80 oranında tamamlanır. Bu sebeple ilerleyen yıllarda kulak estetiği ameliyatı yapılması mümkündür.Asıl ameliyat zamanı çocukların psikolojik travma yaşamasını engellemek için okul öncesi dönemdir. Operasyonda kesi, kulağın arka kısmından atılacağı için bu bölgede küçük bir iz kalabilir ancak gözle görülmesi çok zordur. Ameliyatı takip eden 1-2 sene içerisinde söz konusu iz, büyük oranda kaybolacaktır.

Kulak estetiği operasyonlarından sonra ilk birkaç gün kulak bölgesinde ağrı yaşanabilir. Kimi vakalarda kulak, bandaj ile bir süreliğine kapatılır