Breast Lift

Sık tercih edilen meme estetiği ameliyatlarından olan meme dikleştirme, memenin estetik açıdan daha genç ve diri sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Meme dikleştirme, genetik olarak ya da boyutları sebebiyle zamanla sarkan veya meme büyütme operasyonu geçiren ancak zamanla memenin konumundan memnun olunmayan durumlarda gerçekleştirilir. Meme başının, meme altı kıvrımı hizasına inmesi durumunda meme dikleştirme operasyonuna karar verilir.

Meme dikleştirme ameliyatlarında hedef, sarkıklığa yol açan cilt dokusunun küçük bir bölümünü alarak (mastopexy) memeyi yeniden şekillendirmektir. Eğer kişideki meme dokusu yeterli değilse ve hasta daha büyük bir meme istiyorsa, meme dikleştirme operasyonu meme implantı da (protezi) içerir.

Ameliyat öncesinde hastanın yaşına göre meme ultrasonografisi ve mammografi uygulanarak, meme detaylı biçimde analiz edilmelidir. Kişide şüpheli bir kitleye rastlanmadığı takdirde, hastanın taleplerini karşılayacak şekilde planlama yapılarak ameliyat gerçekleştirilir. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda  memenin şekline ve plana göre kesi belirlenir. Meme dikleştirme ameliyatında, kesi ile gerçekleştirilen her operasyonda olduğu gibi iz kalır. İlk zamanlar bu izler daha kırmızı ve belirginken, zamanla silikleşmeye başlar ve fark edilmesi bir hayli güçleşir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası da diğer tüm cerrahi işlemler gibi kanama, enfeksiyon, yara açılması gibi sorunlar nadiren de olsa görülebilir.  Ameliyatın tekniğine göre süt verme etkilenebilir.

Meme dikleştirme operasyonundan sonra kişi, 4 hafta kadar yüzüstü yatmaktan kaçınmalı ve sırtüstü yatmalıdır. Ameliyat sonrası işe dönüş 2 ila 7 gün arasında gerçekleşebilir. İlk günlerde kol hareketlerinde, meme bölgesine yakın kaslardan meydana gelen ağrılar olabilir.